DSP #3 – F# i zaczynamy pracę nad projektem

Wystartowałem w DSP nie tylko, aby zacząć blogować, ale chciałem także nauczyć się jakiegoś nowego języka, więc wybrałem F#.

Ef hashtag, a co to za cudo?
F# – jak mówi nam Wikipedia to wieloparadygmatowy język programowania zawierający w sobie głównie cechy języka funkcyjnego, ale umożliwiającym także pisanie kodu imperatywnego oraz obiektowego.

Twórca języka to Microsoft. Dostępny on jest na platformie .NET.

Ostatnio można zauważyć modę na języki funkcyjne. Wydaje się, że to coś nowego. Faktycznie język ten powstał stosunkowo niedawno. Wersja 1.0 języka została wydana w 2005. Jednak języki funkcyjne są z nami już znacznie dłużej, bo już od roku 1950. Wtedy to powstał LISP.

Przygotowania
Jak wiadomo aplikacja, którą tworzę będzie pobierała dane z Twittera. Do tego celu należy posiadać ApiKey oraz ApiSecret, aby móc wykonać autentykację. By otrzymać wymagane klucze należy wejść na stronę https://apps.twitter.com/ kliknąć „Create new” ,wypełnić formularz i nacisnąć „Create your twitter application”. Po utworzeniu aplikacji dostaniemy dostęp do dwóch wymaganych kluczy.

No to można pokodować
Aby mieć dostęp do twittera z poziomu f# dodałem następującą bibliotekę FSharp.Data.Toolbox.Twitter.
Poniżej kod pobierający ostatnie 10 tweetów ze słowem fsharp.

 member this.tweets 
 = this.connect.Search.Tweets("#fsharp", count=100).Statuses 
 |> Seq.map(fun x-> x.Text) 
 |> Seq.toList

Niestety na początku pracy z projektem już napotkałem pewne problemy, o których w kolejnym wpisie, na dzisiaj starczy.

  • Łukasz Kuczyński

    A nie 100 elementów? Btw Gdzie wpisałeś klucz, do jakiegoś pliku?